88100810-11
به سایت کلینیک دندانپزشکی دَرین خوش آمدید.
دندانپزشکان

 • آقای دکتر آرش منتظمی - مدیر و موسس کلینیک
 • جراح - دندانپزشک - ایمپلنتوژیست

 • D.D.S ،ایمپلنتولوژیست دارای مدرک مستر ایمپلنت از دانشگاه UCLA امریکا وجراحی ایمپلنت از دانشگاه تهران

 • مدیر و موسس کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی دَرین (تأسیس 1386)

 • با 18 سال سابقه کاری

  خانم دکتر الهام وزیری نهاد

 • دوره عمومی فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
 • دوره تخصص فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دارای بورد تخصصی پریودنتولوژی
 • دارای مدرک مستر ایمپلنت دندانی از دانشگاه UCLA امریکا
خانم دکتر الهام وزیری نهاد
متخصص جراح لثه
  آقای دکتر محمدرضاابوالبشری

 • متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت از دانشگاه تهران

 • عضو هیئت علمی دانشگاه
آقای دکتر محمدرضاابوالبشری
متخصص پروتز
  آقای دکتر شاهین شادالویی


 • متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت از دانشگاه تهران D.D.S.M.D.S

 • عضو انجمن ارتودنسی امریکا ، اروپا و ایران
آقای دکتر شاهین شادالویی
متخصص ارتودنسی
  خانم دکتر منصوره امامی ارجمند


 • بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
خانم دکتر منصوره امامی ارجمند
متخصص ترمیمی و زیبایی
  خانم دکتر مرجان صالح

 • متخصص درمان ریشه (اندودنتیکس)

 • دوره عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • دوره تخصص دانشگاه آزاد اصفهان

خانم دکتر مرجان صالح
متخصص اندو درمان ریشه
  خانم دکتر سیده ماریا شیخ الاسلامیان

 • فارغ التحصیل 1383 از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • دارای مدرک ایمپلنت از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر سیده ماریا شیخ الاسلامیان
جراح - دندانپزشک
  خانم دکتر سارا امیر خانی

 • فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران
خانم دکتر سارا امیر خانی
جراح - دندانپزشک
  آقای دکتر علی نوحی

 • فارغ التحصیل 1382 از دانشگاه علوم پزشکی کرمان با رتبه ممتاز
 • 12 سال سابقه (8 سال سابقه در کلینیک دندانپزشکی دَرین)
 • دارای مدرک ایمپلنت از دانشگاه تهران
 • دارای مدرک ترمیمی و زیبایی از دانشگاه تهران
آقای دکتر علی نوحی
جراح - دندانپزشک
  آقای دکتر شهریار غفاری

 • فارغ التحصیل از کالج وابسته به دانشگاه سلطنتی انگلستان

 • دارای Fellowship I.C.O.I در ایمپلنتولوژی

 • مشاور درمان و طرح درمان مرکز ایمپلنت Anchorage در انگلستان
آقای دکتر شهریار غفاری
جراح - دندانپزشک
  خانم دکتر شهرناز جلیلیان

 • فارغ التحصیل دانشگاه علوم تحقیقات عجمان امارات

 • یکسال Intership دانشگاه سلطنتی جراحان ایرلند

 • دوره تکمیلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

خانم دکتر شهرناز جلیلیان
جراح - دندانپزشک